Na slici je prikazan software koji simulira rad na našem kalkulatoru

Casio kalkulator na Windows-u!

Emulator Classwiz je softver koji omogućava Classwiz kalkulatorima da rade na Windows PC-u.

Punu funkcionalnost Classwiz-a možete isprobati 30 dana preuzimanjem probnog softvera (za Windows).

Pored korišćenja proračunskih tabela i ostalih sofisticiranih funkcija Classwiz-a na računaru, softver je idealan i za nastavnike koji ih mogu koristiti na časovima.

  • Kalkulator se može prikazati u zasebnom prozoru koji se po potrebi može uvećati ili umanjiti.
  • Prikaz na ekranu kalkulatora može se kopirati i zalepiti u softver za uređivanje kao što je Office.
  • Postupak ključnih operacija može se pregledati, kopirati i zalepiti u softver za uređivanje kao što je Office.
  • Prikaz QR koda na ekranu omogućava jednostavnu razmenu informacija u učionici.

Nastavnici mogu da koriste ove funkcije softvera da pripreme materijale za lekcije ili projektuju kalkulator u učionici, tako da učenici mogu lako da prate rad.

Pošto verujemo da korišćenje softvera Classwiz u učionici znatno olakšava nastavu, nastavnicima koji pohađaju obuku Classwiz nudimo licencu za softver besplatno.