Uputstva za upotrebu, vežbe, zadatke ili video koji vam mogu pomoći prilikom upotrebe kalkulatora.

VIDEO

Video koji predstavlja vdeo materijal

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Video koji predstavlja stampani materijal

VEŽBE I ZADACI

Na slici se nalazi graficki prikaz digitrona i sveske