idm_news_title

Međunarodni dan matematike

Da li ste znali da je Unesko, da bi proslavio lepotu i značaj matematike i njenu suštinsku ulogu u svakodnevnom životu, 14. mart proglasio „Međunarodnim danom matematike“?

14. mart je u mnogim zemljama već poznat kao dan broja PI, nazvan po važnom broju π, odnos između obima i prečnika kruga i približno je jednak 3,14. Proslava Međunarodnog dana matematike nije vezan samo za broj Pi, već uključuje više tema iz matematike.

Svake godine se predstavljaju nove teme podstaknute maštom i kreativnošću, koje nam otkrivaju vezu između matematike i svih drugih polja, koncepata i ideja.

Tema za 2020. godinu je Matematika je svugde.

IDM veb stranica je glavno središte Međunarodnog dana matematike, na veb stranici www.idm314.org.

Sav materijal koji se pruža putem veb stranice biće pod otvorenom licencom, što znači da se može slobodno deliti, prevoditi i prilagođavati.

New Matura Regulations

Priprema za veliku maturu

Novi Završni Ispit na kraju srednje škole koji je planiran za 2022, treba da proveri znanja stečena u srednjem obrazovanju i da proveri spremnost učenika za nastavak školovanja na fakultetitma i višim školama.

Planirane su 3 vrste završnih ispita OPŠTA MATURA, UMETNIČKA MATURA, i STRUČNA MATURA.

Za opštu i stručnu maturu, matematika će biti obavezan predmet.*
Učenici će polagati maturu pismeno. Testovi se zasnivaju na listi opštih standarda postignuća u pogledu znanja učenika za ovaj predmet, kao i stepena razvijenosti međupredmetnih kompetencija.

Naučni kalkulatori će biti dozvoljeni na maturskom ispitu u Srbiji,kao što se već godinama upotrebljavaju u Sloveniji, Hrvatskoj, ali i mnogim zemljama širom sveta.

*Učenici koji su imali nastavu iz matematike najmanje 2 godine mogu da izaberu predmet sa spiska predmeta (koji takođe uključuje i matematiku).