New Matura Regulations

Priprema za veliku maturu

Novi Završni Ispit na kraju srednje škole koji je planiran za 2022, treba da proveri znanja stečena u srednjem obrazovanju i da proveri spremnost učenika za nastavak školovanja na fakultetitma i višim školama.

Planirane su 3 vrste završnih ispita OPŠTA MATURA, UMETNIČKA MATURA, i STRUČNA MATURA.

Za opštu i stručnu maturu, matematika će biti obavezan predmet.*
Učenici će polagati maturu pismeno. Testovi se zasnivaju na listi opštih standarda postignuća u pogledu znanja učenika za ovaj predmet, kao i stepena razvijenosti međupredmetnih kompetencija.

Naučni kalkulatori će biti dozvoljeni na maturskom ispitu u Srbiji,kao što se već godinama upotrebljavaju u Sloveniji, Hrvatskoj, ali i mnogim zemljama širom sveta.

*Učenici koji su imali nastavu iz matematike najmanje 2 godine mogu da izaberu predmet sa spiska predmeta (koji takođe uključuje i matematiku).