idm_news_title

Međunarodni dan matematike

Da li ste znali da je Unesko, da bi proslavio lepotu i značaj matematike i njenu suštinsku ulogu u svakodnevnom životu, 14. mart proglasio „Međunarodnim danom matematike“?

14. mart je u mnogim zemljama već poznat kao dan broja PI, nazvan po važnom broju π, odnos između obima i prečnika kruga i približno je jednak 3,14. Proslava Međunarodnog dana matematike nije vezan samo za broj Pi, već uključuje više tema iz matematike.

Svake godine se predstavljaju nove teme podstaknute maštom i kreativnošću, koje nam otkrivaju vezu između matematike i svih drugih polja, koncepata i ideja.

Tema za 2020. godinu je Matematika je svugde.

IDM veb stranica je glavno središte Međunarodnog dana matematike, na veb stranici www.idm314.org.

Sav materijal koji se pruža putem veb stranice biće pod otvorenom licencom, što znači da se može slobodno deliti, prevoditi i prilagođavati.